Kalazanské hry

 

 

15. KALAZANSKÉ ŠPORTOVÉ HRY

 

Dňa 21. októbra 2015 sa na našej škole uskutočnil 15. ročník Kalazanských športových hier. Na úvod sme sa všetci športovci piaristických škôl z Prievidze, Trenčína a našej školy zúčastnili spoločnej sv. omše v Piaristickom kostole. Pani riaditeľka potom slávnostne otvorila hry a vyzvala prítomných k hre v zmysle fair-play. Po krátkom občerstvení sa o 10 00 začali športové zápolenia, ktoré prebiehali súbežne, vo vynovenej :) veľkej telocvični a na multifunkčnom ihrisku. Našu školu reprezentovalo spolu 44 športovcov a súťažilo sa v štyroch športoch: malom futbale žiakov ZŠ, malom futbale žiakov SŠ, MIXbasketbale SŠ a MIXvybíjanej ZŠ. Reprezentovali:

 

Futbal

Žiaci ZŠ:

Masár Matúš – Tercia, Berčík Jozef – Kvarta, Čurilla Jakub – Kvinta, Kozík Tomáš – Kvinta, Sedlár Martin – Kvinta, Varga Adam – Kvinta, Jando Jakub – Sekunda

 

Žiaci SŠ:

Tkáč Tomáš – IV.A, Štefek Miroslav – IV.B, Tvarek Andrej - IV.C, Massanyi Peter – Sexta, Šramaty Erik - III.C, Kmeťo Dominik – II.A, Kukučka Adrián – II.A, Hroššo Michal – II.C, Petrovič Dávid – IV.B

 

MIX Basketbal

Mikulášiková Rebeka – Sexta, Škoricová Petra – Sexta, Škublová Petra - II.B, Hajda Lukáš - III.C, Tomka Filip- III.C, Szárasz Adam – Oktáva, Baráth Patrik - III.B, Bihári Zoltán – Sexta, Javorský Peter – Kvinta

 

MIX Vybíjaná

Hrnčár Jakub – Kvarta, Magula Michal – Kvarta, Greksová Sára – Kvarta, Berčík Jozef – Kvarta, Halvoň Pavol – Kvarta, Zúbko Nikolaj - Prima, Lidik Matej - Prima, Šmitala Filip –Tercia, Magula Jozef – Príma, Kollárová Laura- Tercia, Lieskovská Adriana- Tercia, Kiss Tomáš- Kvarta, Košudová Karolína - Prima, Bodo Christine Victoria – Prima, Maruniaková Veronika - Prima, Bakytová Ema - Prima, Kollárová Laura -   Tercia, Lieskovská Adriana - Tercia, Brázdilová Terézia - Sekunda

 

Rekapitulácia výsledkov je v tomto prípade veľmi jednoduchá- zvíťazili sme vo všetkých uvedených športoch. Všetkým reprezentantom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

 

Športové súťaže boli doplnené expozíciou panelov a prezentáciou projektu Voda v krajine.

 

Chceme tiež poďakovať všetkým pomocníčkam a pomocníkom, redaktorom,  rozhodcom a záchranárom za ich ochotu pomôcť. Bez ich pomoci by určite nebol priebeh hier 100%-ný.

 

Mgr. Svoradová Lacinová

 

Kalazanské hry 2013

 

V stredu, 15. mája 2013, sa uskutočnil 13. ročník Kalazanských športových hier.

Spolu našu školu reprezentovalo 49 športovcov v atletike, mix volejbale, malom futbale, stolnom tenise a šachu.

Podarilo sa nám zopakovať úspech z minulého ročníka a obhájiť celkové prvenstvo medzi našimi piaristickými školami a tak putovný pohár pobudne ešte 1 rok v našej vitríne s trofejami.

alt

Naše blahoželanie a poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste bojovali a reprezentovali či ste získali ocenenie na stupni víťazov alebo nie, pretože každý z vás je pre nás víťazom.

 

Vzdajme však hold medailistom v jednotlivých disciplínach:

 

ATLETIKA

Beh na 60 m - Daniel Magula - 2.miesto

                    Kristína Jáhnová - 3.miesto

Hod kriketkou - Filip Massár – 1.miesto

                      Petra Škoricová – 1.miesto

Štafeta – 4x 200m – PG sv. J. Kalazanského v Nitre – 2.miesto

                             PG sv. J. Kalazanského v Nitre – 3.miesto

Beh na 800 m – Filip Massár – 3.miesto

Beh na 600 m – Lucia Ivančíková – 2.miesto

Družstvo dievčat celkovo – 3.miesto

Družstvo chlapcov celkovo – 2.miesto

 

Beh na 60 m – Peter Massanyi – 1.miesto

Skok do diaľky – Andrej Kubina – 2.miesto

                       Peter Massanyi – 3.miesto

                       Katarína Nedelková – 1.miesto

Hod kriketkou – Vladimír Knížat – 1.miesto

                       Kristína Blehová – 2.miesto

Štafeta 4x 200m - PG sv. J. Kalazanského v Nitre – 1.miesto

                          PG sv. J. Kalazanského v Nitre – 2.miesto

Beh na 1000m – Vladimír Knížat – 2.miesto

 

Celkom naši reprezentanti zozbierali 24 bodov za všetky disciplíny a zvíťazili pred družstvami Trenčína na 2. a Prievidze na 3. mieste.

Ešte raz všetkým gratulujeme .

M. Svoradová Lacinová

 

 

 

 

Kalazanské hry 2012

 

V utorok, 15. mája 2012, sme na našej škole zorganizovali už v poradí XII. ročník Kalazanských hier.

Svoje sily si medzi sebou zmeralo 162 športovcov z našich piaristických škôl v Nitre, Trenčíne a Prievidzi. Celkovo sa do organizácie a súťaží zapojilo 210 mladých ľudí a zamestnancov školy. 

Podujatie sme otvorili spoločnou sv. omšu celebrovanou pátrom Jánom Lichtnerom - Slniečkom, špirituálom našej školy. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Čurillová svojim príhovorom zahájila a otvorila Kalazanské hry.

Za klimaticky prijaznivých podmienok športovci súťažili v atletike, stolnom tenise, malom futbale, mix-basketbale a šachu. Najlepších sme vďaka sponzorským darom od rodičov ocenili vecnými cenami a diplomom s fotografiou víťazov.

 

V súťaži o Putovný pohár sa ceľkovým víťazom, s celkovým počtom 24 bodov, a obhajcom prvenstva z minulého roka opäť stali naši športovci; podrobné výsledky jednotlivých súťaží nájdete tu.

 

Poradie škôl v súťaži o Putovný pohár:

1. miesto – Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

2. miesto – Spojená piaristická škola Františka Hanáka v Prievidzi

3. miesto – Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne.

 

Všetkým víťazom gratulujeme a prajeme nielen športových ale aj študijných úspechov.

 

                                                     Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

 

 

Kalazanské hry XI. ročník

 

Kalazanské športové hry sú športovým podujatím piaristických gymnázií so zameraním na aktívne zapojenie detí a mládeže v oblasti športu. XI. ročníka Kalazanských športových hier, ktoré tento rok 9. júna 2011 hosťovalo Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne, sa zúčastnilo 180 študentov z piaristických škôl v Trenčíne, Nitre a Prievidzi. Celkovo bolo do projektu zapojených 250 mladých ľudí. Podujatie bolo realizované aj vďaka podpore Nadácie Poštovej banky a Rehole piaristov na Slovensku.

 

Po sv. omši, ktorú celebroval P. Ján Kováč, SchP, (provinciálny predstavený Rehole piaristov na Slovensku), sa začalo športové zápolenie v jednotlivých športových disciplínach. Aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu súťažiaci nastúpili s veľkým odhodlaním. Po niekoľkohodinových súťažných disciplínach v atletike, volejbale, futbale, stolnom tenise a šachu bolo rozhodnuté. V celkovom hodnotení sa školy umiestnili na nasledujúcich pozíciách:

 

1. miesto – Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

2. miesto – Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

3. miesto – Spojená piaristická škola Františka Hanáka v Prievidzi.

 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200