Organizácia školského roka

 

Vyučovanie

  • Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017.
  • Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
  • Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2018 (streda).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Prázdniny

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

27. október 2017

(piatok)

30. október

31. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

vianoč

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polroč

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

 jarné

2. marec 2018

(piatok)

5. marec –

9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

veľkonoč

28. marec 2018

(streda)

29. marec

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 
 
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200