Naše úspechy

Krajské kolo olympiády vo Francúzskom jazyku

 

Vyučovanie a výsledky práce žiakov v škole najčastejšie prezentujeme prostredníctvom rôznych súťaží a olympiád. Začíname školskými kolami a tí najúspešnejší sa stanú účastníkmi krajských alebo kôl.

Piaristické gymnázium už niekoľko rokov organizuje krajské kolo olympiády vo francúzštine. V tomto školskom roku sa uskutočnilo 19. marca 2018. V priestoroch našej školy sa stretli žiaci šiestich gymnázií Nitrianskeho kraja (Spojená škola Nitra, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra, Gymnázium Topoľčany, Gymnázium Šaľa, Gymnázium Nové Zámky a Spojená katolícka škola Levice), aby porovnali svoje vedomosti a zručnosti v krásnom románskom jazyku z krajiny galského kohúta.

 

FRJolymp2

 

Súťažilo sa v troch kategóriách: 2A, 2B a 2C. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola. V kategórii 2A je to Charlotte Teleki z našej školy, v kategórii 2B Eva Frtúsová zo Spojenej katolíckej školy Levice a v kategórii 2C David Hrnko zo Spojenej školy Nitra. Víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v Bratislave.

 

Okresné kolo Chemickej olympiády kategórie D

 

Dňa 23.3. 2018 sa v priestoroch ZŠ Jelenec konalo okresné kolo chemickej olympiády v D kategórii, ktoré je určené žiakom ZŠ a kvarty gymnázia.

Z pomedzi 31 súťažiacich, ktorí nie všetci boli úspešní riešitelia, sa naše žiačky kvarty A Tereza Brázdilová (10. miesto) a Monika Horková (18. miesto) stali úspešnými riešiteľkami okresného kola (to znamená, že ich úspešnosť bola väčšia ako 50%). Týmto novým nádejným chemičkám želáme veľa šťastia v chemickej súťaži budúci rok.

 20180406 094809

 

 

Dekanátne kolo biblickej olympiády

Dňa 21. 3. 2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Do súťaže boli zapojení žiaci z 10 základných škôl a 8 stredných škôl z dekanátu Nitra a Vráble. 

DSC 0002

 

Viac foto vo fotogalérii. 

Čítať celý článok...
 

Krajské kolo 52. roč. biologickej olympiády 2018 kategória A,B

 

1. MIESTO 

 

Dňa 20. marca 2018 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády v A kategórii v projektovej a teoreticko praktickej časti.

V projektovej časti naša žiačka Veronika Klobušická z oktávy A obsadila 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola. 

V teoreticko praktickej-časti úspešne našu školu reprezentovali: Daniel Magula (4. miesto) z oktávy A - na základe rozhodnutia komisie tiež postupuje do celoslovenského kola a Michaela Žebyová (17. miesto) zo IV.A.  

V kategórii B sa dňa 21. marca 2018 sa za našu školu zúčastnili v teoreticko-praktickej časti študenti sexty Samuel Ivančík (10. miesto) a Tomáš Sedlák (11. miesto). 

 

Srdečne všetkým blahoželáme. 

 

Čítať celý článok...
 

Hviezdoslavov kubín 2018

 

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín nie je potrebné predstavovať žiadnemu žiakovi základnej alebo strednej školy.
V tomto školskom roku sa súťaž koná už po 64- krát a šesťdesiatštyri rokov je už „úctyhodný vek“.

Žiaci piaristického gymnázia sa ho zúčastňujú každoročne. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. V priestoroch našej školskej knižnice sa 8. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo. Súťažilo sa v II., III. a IV. kategórii.
Všetci recitátori sa usilovali podať čo najlepší výkon, ale predsa niektorí boli prirodzenejší a presvedčivejší a zároveň aj trochu úspešnejší.

Čítať celý článok...
 

Majstrovstvá kraja v bedmintone žiakov ZŠ

 

Dňa 14. 11. 2014 sa konali školské Majstrovstvá kraja v bedmintone žiakov ZŠ. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci z kvinty A, Filip Masár a Tomáš Vrabec. Obsadili krásne 2. miesto. Gratulujeme.

 

Pikomat 31. ročník šk. rok 2013/2014

 

Pikomat - 31.ročník - po 1.sérii sa naši študenti zo sekundy A umiestnili na nasledujúcich miestach:

21. miesto Ema Dulíková

29. miesto Alexandra Balážová

32. miesto Tamara Ťažárová

 

kompletné výsledky v kategórii sekunda sú na tejto stránke
http://www.pikomat.sk/poradie.html
 
Srdečne blahožláme a želáme veľa úspechov v ďalších sériách príkladov.

 

Vyhodnotenie obvodných kôl predmetových olympiád

 

Dňa 11. júna 2013 sa zúčastnili najúspešnejší žiaci ZŠ a OG okresu Nitra vyhodnotenia a ocenenia na Obvodnom úrade v Nitre. Z nášho gymnázia, na základe dosiahnutých výsledkov v obvodných kolách predmetových olympiád, sa k najúspešnejším žiakom okresu zaradili:

 

Mačala Michal zo sekundy A             

Matematická olympiáda kategória Z7

Magula Daniel z tercie A                     Matematická olympiáda kategória Z8
  Biologická olympiáda kategória E
  Fyzikálna olympiáda
Masár Filip z tercie A Matematická olympiáda kategória Z8
Zalabai Juraj zo sekundy A Pytagoriáda kategória P7
Sidorová Darina zo sekundy A            Šaliansky Maťko
Klobušická Veronika z tercie A       Biologická olympiáda kategória E

 

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

 

 

 

Majstrovstvá okresu ZŠ v atletike

 

Dňa 22. mája sa konali majstrovstvá okresu základných škôl v atletike, našu školu úspešne reprezentovali Petra Škoricová z tercie A v hode kriketovou loptičkou za svoj výkon 51,84 m získala krásne 1. miesto a postup do krajského kola a Filip masár z tercie A obsadil 8. miesto.

V behu na 800m žiačky Mydlíková Katarína z I. C obsadila 5. miesto, Ivančíková Lucia z  tercie A 8. miesto a 9. miesto Částová Natália z I. C.

V behu na 300m žiaci obsadil Kubina Andrej zo sexty A 4. miesto.

Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

 

Krajské kolo chemickej olympiády

 

Dňa 9. mája sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C. Úspešnými riešiteľmi sú Ema Ploth z kvinty A sa umiestnila na 9. mieste a Albín Krajčovič z prvej A triedy na 13. mieste. Srdečne blahoželáme!

 

 

 

Stolnotenisový trunaj cirkevných škôl

 

Dňa 25. apríla 2013 sa v Seredi konal stolnotenisový turnaj cirkevných škôl Bratislavskej,Trnavskej a Nitrianskej arcidiecézy, naša škola obsadila veľmi pekné 1. miesto. Blahoželáme.

 

 

Scrabble

 

Dňa 25. apríla 2013 organizovalo Centrum voľného času DOMINO Nitra pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Morova súťaž v harní Scrabble. Daniel Magula z tercie A obsadil prekné druhé miesto. Blahoželáme.

 

 

 

Moja família

 

Skončila sa súťaž interaktívnej hry Moja família. Z našej školy sa zapoili do hry triedy príma A, sekunda A a tercia A. Zo 444 zúčastnených škôl sa trieda tercia A umiestnila na 57. mieste, trieda sekunda  A na 58. mieste a trieda príma A na 136. mieste. Srdečne im blahoželáme a verím, že žiaci sa pri hre trochu zabavili a na rok si to znovu zopakujú.  Výsledky si žiaci môžu pozrieť tu.

 

Plagát roka 2013

 

Nitriansky samosprávny kraj, odbor školstva, mládeže, športu a kultúry v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre a Inštitútom rodovej rovnosti - Krajským kontaktným miestom Nitra vyhlásil už VIII. ročník súťaže „Plagát roka 2013“ pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Témy tohtoročného ročníka boli: „Nástrahy života online“ a „Rovnaká pláca za rovnakú prácu“.

Tejto súťaže sa zúčastnil náš žiak Roman Kovár z III. C triedy, ktorý vo svojej práci na tému „Rovnaká pláca za rovnakú prácu“ vyjadril svoj pohľad a vnímanie podôb diskriminácie. Plagát bol vytvorený spojením obrazu a písma, kombináciou grafiky, kreativity a volania o pomoc. Roman Kovár získal cenu poroty a umiestnil sa tak na 1. mieste.

V súčasnosti prebieha putovná výstava všetkých prác študentov v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

 

 

Sv. Cyril a Metod očami detí

 

Dňa 13. marca 2013 sa v Dome Matice slovenskej na Čermáni konalo vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže „Sv. Cyril a Metod očami detí." Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci zo sekundy A. Filip Tóth osadil 5. miesto a DarinaSidorová získla a čestné uznanie. 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Dňa 1. marca 2013 sa v Osvetovom stredisku na Chrenovej konali spádové kolá recitačnj súťaže Hviezdoslavov Kubín, v ktorých reprezentovali našu školu žiačky tercie A Veronika Klobušická a Adela Dukátová.

 

  • Veronika Klobušická obsadila v III. kategórii v prednese poézie 1. miesto
  • Adela Dukátová obsadila v III. kategórii v prednese prózy 2. miesto

Obidve dievčatá postupujú do regionálneho kola. Srdečne blahoželáme!

 

 

 

 

Ester Šabíková z III. B úspešne reprezentovala školu vo fotografickej súťaži AMFO a postúpila do krajského kola. Víťazné práce budú vystavené 20. 3. - 12. 4. 2013 v Galérii Mlyny. 

 

Krajské kolo olympiády v informatike

 

Dňa 22. januára 2013 sa konal 23. ročník KK Olympiády v informatike. Peter Páleník z triedy sexta A v kategorii B obsadil 4. miesto. Srdečne mu gratulujeme.

 

Obvodné kolo olympiády z ANJ

 

Dňa 16. januára 2013 sa uskutočnilo obvvodné kolo olympiády v anglickom jazyku naša žiačka Frederika Šerfözöová obsadila 3. miesto v kategórii 2C2. Blahoželáme.

 

Školské kolo geografickej olympiády

 

Dňa 17. decembra 2012 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. V kategórii H sa na prvom mieste umiestnil Michal Magula z prímy A, v katerórii G máme dvoch víťazov Jakuba Čurillu a Filipa Pavloviča obaja zo sekundy A. Suverénnym víťazom v kategórii F sa stal Daniel Magula z tercie A. Z úspechu víťazov sa tešíme a prajeme veľa úspechov v obvodnom kole.

 

 

 

Obvodné kolo v stolnom tenise

 

Dňa 10. decembra 2012 sa v Nitre konalo obvodné kolo súťaže v stolnom tenise. V kategórii chlapci stredné školy naše družstvo obsadilo pekné druhé miesto. Blahoželáme.

 

 

 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

Stránka 1 z 4

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200