Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe

 

Dňa 14. novembra 2017 boli pri príležitosti konajúcej sa konferencie UKF s názvom "Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe" ocenení niektorí pedagógovia za dlhoročnú a aktívnu spoluprácu pri príprave a výchove budúcich pedagógov biológie. Ocenená bola aj naša profesorka RNDr. Monika Gregušová. Z rúk PaedDr. Anny Sandanusovej, PhD. si prevzala ocenenie.

 

OcenenieMGm

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200