Výsledky krajského kola súťaže Zenit

 

Výsledková listina


 

 

 

Kat. A – súťažilo 26 žiakov

 

 

 


 

 

 

 

P.č.

Priezvisko

Škola

Počet bodov

 

1

Toman Viktor

Gymn., Golianova 68, Nitra

438

1. miesto postup CK

2

Bača Vladimír

Gymn. A. Vrábla, Levice

419

2. miesto postup CK

3

Birkus Róbert

SŠ - o.z.SPŠE.S.A.J., Nové Zámky

377

3. miesto

4

Hornyák Zsolt

Gymn.P.P. s VJM, Nové Zámky

377

3. miesto

5

Morvay Tomáš

Gymn., Golianova 68, Nitra

377

3. miesto

6

Dorotovič Viktor

Gymn. Ľ.J.Šuleka, Komárno

363

úspešný riešiteľ

7

Kádek Marek

SŠ - o.z.SPŠE.S.A.J., Nové Zámky

356

úspešný riešiteľ

8

Hammad Amir

Piarist. gym. sv. J.K., Nitra

347

úspešný riešiteľ

9

Laiszner Tomáš

Gymn. H.Selyeho s VJM, Komárno

342

úspešný riešiteľ

10

Varga Mátyás

Gymn. H.Selyeho s VJM, Komárno

338

úspešný riešiteľ

11

Kompas Šimon

Piarist. gym. sv. J.K., Nitra

321

úspešný riešiteľ

12

Hajdúch Juraj

SPŠ, Ul. Fr. Kráľa, Nitra

320

úspešný riešiteľ

13

Miklovič Tomáš

Gymn., Nové Zámky

320

úspešný riešiteľ

 

 

 

 

 

Kat. B

 

 

 


 

 

 

 

P.č.

Priezvisko

Škola

Počet bodov

 

1

Mariš Andrej

Piarist. gym. sv. J.K., Nitra

468

1. miesto postup CK

2

Milo Tomáš

Gymn., Golianova 68, Nitra

389

2. miesto postup CK

3

Karlubík Juraj

Gymn., Golianova 68, Nitra

283

3. miesto

4

Sándor Gábor

Gymn. H.Selyeho s VJM, Komárno

269

úspešný riešiteľ

5

Kalocsányi Csaba

SŠ - o.z.SPŠE.S.A.J., Nové Zámky

257

úspešný riešiteľ

6

Šuppa Marek

SKŠ -o.z.Gymn sv. CaM, Nitra

230

úspešný riešiteľ

7

Kriška Peter

SŠ -o.z.SPŠE.S.A.J,. Nové Zámky

192

 

8

Polák Dávid

Gymn. H.Selyeho s VJM, Komárno

186

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200