Víťazkou štvrtého ročníka súťaže Cena Slovak Telekom sa v kategórii stredných škôl stala Mgr. Mariana Svoradová Lacinová. Srdečne blahoželáme.

 

Kategória: Stredné školy

 

1. miesto Mgr. Mariana Svoradová Lacinová, Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra
Práca: IKT a IKM vo vyučovaní a v mimoškolských aktivitách v predmete geografia
2. miesto Mgr. Štefan Bojnák, Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
Práca:      
Digitálna on-line učebnica občianskej náuky v druhom ročníku gymnázia
3. miesto Ing. Ivana Fafráková, Obchodná akadémia, Ul. akademika Hronca 8, Rožňava
Práca:

Výučbový program predmetu Podniková ekonomika 1.-4. ročník obchodných akadémií

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200