Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

 

5. februára 2010 sa uskutočnilo obvodné kolo, 56. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu úspešne reprezentovali: Juraj Macho, sekunda A,  ktorý v II. kategórii - poézia získal prvé miesto a Kristína Kantorová, kvarta B, ktorá v III. kategórii - próza získala druhé miesto. Víťaz postupuje do okresného kola. Gratulujeme.

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200