Biologická olympiáda krajské kolo

 

Dňa 11.3.2010 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii A. Súťaže v teoreticko-praktickej časti školu reprezentovali Jozef Serafín z oktávy B, Kristína Magáthová z oktávy B a Veronika Stollárová z otávy A.

 

Dňa 12.3.2010 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii B. V teoreticko-praktickej časti pekný úspech dosiahli:

  • Anna Ondrušková zo septimy B - 3. miesto postup do celoslovenského kola
  • Natália šabíková z tretej A - 6. miesto úspešná riešiteľka
  • Kristína Kompasová zo septimy B - 9. miesto úspešná riešiteľka

 

Srdečne blahoželáme

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200