Európa v škole

 

Dňa 11.3.2010 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Európa v škole. Našu skolu úspešne reprezentovali žiačky Monika Mesárošová z prvej A, ktorá obsadila 2. miesto v II. kategórii - písomné práce a Mária Teplanová z kvarty B, ktorá obsadila krásne 3. miesto v III. kategórii - umelecké práce. Srdečne blahoželáme.

 

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200