Biblická olympiáda dekanátne kolo

 

Dňa 12.3.2010 sa konalo dekanátne kolo biblickej olympiády. Súťažili dve družstvá:

 • Mladší žiaci
  • Nikola Poláková, tercia A
  • Martin Sedlák, kvarta B
  • Mária Teplanová, kvarta B
 • Starší žiaci
  • Bibiána Imrichová, kvinta B
  • Mária Herudová, sexta B
  • Michachaela Stranovská, sexta A

 

Družstvo mladších žiakov obsadilo 1. miesto a družstvo starších žiakov obsadilo 3. miesto. Víťazi postupujú do diecézneho kola.

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200