Masterclasses

 

Dňa 23. februára 2010 sa žiaci nášho gymnázia, Hammad Amir (8.A), Polák Peter (8.A), Buffa Jozef (8.B), Jozef Serafín (8.B) a Tomáš Tóth (3.a), zúčastnili medzinárodnej virtuálnej konferencie Masterclasses. Počas celodenného programu sa oboznámili s aktuálnymi poznatkami časticovej fyziky. Získané vedomosti následne uplatnili pri praktickom cvičení, ktoré spočívalo vo vyhodnocovaní výsledkov experimentov realizovaných na urýchľovači častíc CERNe. 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200