Celoštátne kolo Biologickej olympiády

 

V dňoch 7. - 11. apríla 2010 sa uskutočnilo celoštátne kolo 44. ročníka Biologickej olympiády v Nitre. Našu školu reprezentovala Anna Ondrušková zo VII. OB v kategorii B.

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200