Mladí reportéri pre životné prostredie

 

Náš tím v zložení  Romana Malíková IV.OB, Jana Sepešiová IV.OB, Silvia Vőrőšová I.B, Mário Drgoňa I.A a Patrik Lidaj  z triedy I.A – vedúci tímu, sa zúčastnili pilotného ročníka súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie YRE Awards 2010.

 

V kategórii fotografie sa na 4. mieste umiestnil P. Lidaj s fotografiami Na „romantickej“ prechádzke a Obývačka?.

V kategórii články sa na 2. mieste umiestnil článok Divoké skládky (Nitra). Autormi článku sú: Romana Malíková, Jana Sepešiová, Patrik Lidaj.

 

Náš tím bol odmenený diplomom. Celému tímu ďakujeme.

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200