Vyhodnotenie predmetových olympiád na FPV UKF

 

Vynikajúce úspechy na úrovni kraja v olympiáde z matematiky, fyziky a informatiky dosiahli traja naši žiaci, ktorí sa 31. mája 2010 zúčastnili slávnostného vyhodnotenia úspešných riešiteľov. Vyhodnotenie olympiád bolo spojené s prednáškou o vysokoteplotnej supravodivosti.

 

Výsledky:

 

Olympiáda v informatike

Juraj Papp VI. OA v kategorii B 1. miesto v kraji

Andrej MAriš VI. OA v kategorii A 3. miesto v kraji

 

Matematická olympiáda

Juraj Papp VI. OA v kategorii B - úspešný riešiteľ (9. miesto v kraji)

 

Fyzikálna olympiáda

Matúš Kaľavský V. OB v kategórii D - úspešný riešiteľ (12. miesto v kraji)

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200