Kátlovce Paľa Ušáka - Olivu

 

Dňa 6. júna 2010 sa uskutočnila recitačná súťaž Kátlovce Paľa Ušáka - Olivu. Našu školu na súťaži úspešne reprezentoval Juraj Macho z II. OA, ktorý získal prvé miesto. Blahoželáme.

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200