Ocenenie úspechov olympiád BIO, GEO

 

Naši žiaci Hanka Izakovičová z II.OA a Martin Sedlák z IV.OB pri oceňovaní za úspech v predmetových olympiádach:

  • Hanka Izakovičová za 2.-3. mesto v obvodnom kole biologickej olympiády v prakticko-teoretickej časti kategórie D 
  • Martin Sedlák za 1. miesto okresného kola geografickej olympiády F. kategórie.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200