Stolnotenisový turnaj SŠ

 

Dňa 27. 10. 2010 sa naši žiaci zúčastnili stolnotenisového turnaja, ktorý usporiadalo mesto Nitra, turnaja sa zúčastnilo 22 športovcov. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci zo VII. OA nasledovne:

Lukáš Vrabec - obsadil 1. miesto, Juraj Čičo - obsadil 4. miesto a Kristián Vanek a Andrej Ceglédy sa umiestnili na 5. - 8. mieste. Ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy.

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200