| Tlačiť |

 

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise   

 

14. januára 2011 našu školu reprezentovali žiačky: Veronika Šökyová z II. A, Michaela Šmitalová z V. OB a Natália Kunová z III. B, na mastrovstvách okresu v stolnom tenise družstiev dievčat SŠ a obsadili krásne tretie miesto.

 

 

 

 

19. januára 2011 našu školu reprezentovali žiaci: Peter Tóth z V. OA, František Zrubec II. A, Ivan Šiška z I. OA a Michal Barta z III. OA, na Majstrovstvách okresu v stolnom tenise mladších žiakov. Družstvo našich žiakov sa v konkurencii 18 škôl nestratilo a umiestnili sa na peknom treťom mieste.

 

 

Obom družstvám za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200