Taktik výzva

 

Taktik Výzva je elektronický kvíz, ktorý žiaci riešia na počítačoch. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci:

Kategória S3 - súťažilo 258 žiakov  -    Natália Šranková VII.OB - 15. miesto - 7828b. 95.46%

Matej Malý VII.OA - 21. miesto - 7760b. 94.63%

Juraj Čičo VII.OA - 26. miesto - 7707b. 93.99%

a ďalší žiaci z triedy VII.OA - Lukáš Vrabec, Ján Korpáš, Michaela Stranovská, Gabriela Járebová, Natália Komárňanská a Mária Herudová.

Podrobnejšie výsledky sú na stránke: http://www.taktik.sk/?mode=app&content=results&category=S3. Každý súťažiaci obdržal diplom a odznak. Všetkým súťažiacim blahoželám k zapojeniu do súťaže a k  vynikajúcim výsledkom.

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200