Krajské kolo 45. ročníka biologickej olympiády

 
Dňa 7.2. 2011 sa uskutočnilo krajské kolo 45. ročníka biologickej olympiády. V teoreticko praktickej časti v A. kategórii našu školu pekne reprezentovali Anna Ondrušková z VIII.OB (4.miesto) a Natália Šabíková zo IV.A (13.miesto).
 
Dňa 8.2.2011 naši študenti Ivan Fintor zo VII.OA a Natália Serafínová z VII.OB súťažili v krajskom kole 45.ročníka biologickej olympiády v B. kategórii v teoreticko-praktickej časti a dosiahli pekné výsledky: Ivan Fintor skončil na 3. mieste, Natália Serafínová na 10. mieste.

 

VŠETKÝM MENOVANÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A PRAJEME VEĽA CHUTI A RADOSTI Z OBJAVOVANIA TAJOV BIOLÓGIE!

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200