Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

Dňa 17. 1. 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku v Gymnáziu vo Vrábľoch. Našu školu reprezentovali víťazi školských kôl:

Kategória  2A - Melánia Babjaková VI.OB

2B - Eva Maťová VII.OB

2C2 - Veronika Gudábová 4.B

Veronika Gudábová získala 2. miesto. Blahoželáme.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200