Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

 

Dňa 18.2.2011 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre konalo obvodné kolo 57. ročníka Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentovala v prednese prózy žiačka triedy I.OA Adela Dukátová, ktorá obsadila 1. miesto v II. kategórii a postúpila do okresného kola. Blahoželáme.

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200