Dekanátne kolo Biblickej olympiády

 

V spolupráci s Dekanátom Nitra a Diecéznym katechetickým úradom v Nitre sa naše gymnázium stalo organizátorom dekanátneho (okresného) kola súťaže Biblická olympiáda.
24. marca 2011 súperilo u nás 8 trojčlenných družstiev v kategórii stredná škola a 14 družstiev v kategórii základná škola.

 

V kategórii SŠ získala prvé miesto dvojica z našej školy: Mária Herudová (VII.OA) a Bibiána Imrichová (VI.OB).

 

V kategórii ZŠ obhájila prvenstvo Spojená katolícka škola. Družstvo našej školy v zložení Patrícia Imrichová, Peter Páleník a Marek Žiak (IV.OA) obsadilo 6. miesto.

 

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v diecéznom kole!

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200