Obvodné kolo Matematickej olympiády

 

Dňa 6. 4. 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády.

Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia domácich kôl kategórii Z6 a Z7:

Kategória  Z6 :        Filip Masár I.OA                             3. miesto v obvode – úspešný riešiteľ

 

Kategória  Z7 :        Frederika Mária Kupcová III.OA     9. miesto v obvode – úspešný riešiteľ

                     Jakub Maruniak III.OA                   9. miesto v obvode – úspešný riešiteľ

Blahoželáme!

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200