Matematický klokan 2011

 

Výrazný úspech v medzinárodnej súťaži Matematický klokan zaznamenali nasledujúci žiaci našej školy:

Daniel Magula I.OA             sa v kategórii Benijamín 6 zaradil medzi 5% najúspešnejších riešiteľov v SR

Filip Masár I.OA                   sa v kategórii Benijamín 6 zaradil medzi 5% najúspešnejších riešiteľov v SR

Kristína Paulovičová IV.OA  sa v kategórii Kadet 9 zaradila medzi 5% najúspešnejších riešiteľov v SR

Miroslav Hronský I.OA         sa v kategórii Benijamín 6 zaradil medzi 10% najúspešnejších riešiteľov v SR

Frederika Mária Kupcová III.OA sa v kategórii Kadet 8 zaradila medzi 20% najúspešnejších riesiteľov v SR

Peter Šedík VIII.OA               sa v kategórii Študent G34 zaradil medzi 20% najúspešnejších riesiteľov v SR

Peter Bališ VIII.OA                sa v kategórii Študent G34 zaradil medzi 20% najúspešnejších riesiteľov v SR

 

Gratulujeme!

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200