Obvodné kolo Pytagoriády

 

Dňa 19. 4. 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády.

Našu školu reprezentovali len niekoľkí úspešní riešitelia školských kôl kategórii P6 a P8:

Kategória  P6:             

Daniel Magula I.OA               5. miesto v obvode – úspešný riešiteľ

Sebastian Súkennik I.OA        8. miesto v obvode – úspešný riešiteľ

Blahoželáme!

 

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200