Veľkonočný stolnotenisový turnaj

 

Dňa 19. apríla 2011 sa uskutočnil veľkonočný stolnotenisový turnaj, ktorý organizovalo Domino CVČ Nitra. Naši žiaci školu úspešne reprezentovali a umiestnili sa na prvých miestach. Gratulujeme.

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200