Obvodné kolo v orientačnom behu

 

Dňa 20. apríla 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo v orientačnom behu, ktoré sa konalo v priestoroch Agrokomplexu. Naši žiaci boli vyeľmi úspešní a získali veľké množstvo popredných miest a postúpili do krajského kola. Gratulujeme a úspešným reprezentantom držíme palce v krajskom kole.

 

Družstvá dievčat:

   

1. miesta družsvto A a B

 

    

2. a 3. miesto družstvo A

 

Družstvá chlapcov:

  

2. miesto družstva A a B

 

3. miesto družstvo B

 

Jednotlivci dievčatá:

 

1. miesto Melánia Babjaková

 

2. miesta Frederika Kupcová a Paulína Nedelková

 

3. miesto Karin Hajtingerová

 

Jednotlivci chlapci:

2. miesto Matej Malý

 

3.miesta Ondrej Dubaj a Ivan Fintor

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200