MAKS 2011 - matematická korešpondenčná súťaž

 

Je celoslovenská súťaž prebiehajúca v piatich kolách počas celého roka. Zo štrnástich zapojených žiakov našej školy, ktorí riešili náročné úlohy, najlepšie umiestnenie získali:

  • Filip Masár I.OA              3 hviezdy matematického neba, 2. - 4. miesto v kraji,  
       
  • Daniel Magula I.OA         3 hviezdy matematického neba, 6. - 8. miesto v kraji,
         
  • Kristína Čutríková III.OA  3 hviezdy matematického neba, 18. - 19. miesto v kraji,
         
  • Frederika Mária Kupcová III. OA 1 hviezda matematického neba, 53. - 54. miesto v kraji.
         
Žiaci s troma hviezdami matematického neba boli odmenení aj vecnou cenou. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným žiakom blahoželáme za pekné umiestnenia.
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200