SOCIÁLNY FOND POMOCI ŠTUDENTOM

 

 
Cieľom projektu je mapovanie sociálnej situácie študentov školy, vytvorenie systému účinnej sociálnej a finančnej pomoci sociálne znevýhodneným študentom. Sociálny fond pomoci študentom je jedným z nástrojov školy na predchádzanie sociálneho vylúčenia študentov pochádzajúcich zo sociálne slabých rodín z triedneho kolektívu a zároveň plní motivačnú úlohu zlepšovania prospechu študentov z cieľových skupín.

 

 

 Cieľové skupiny:
- študenti žijúci v neúplnej rodine z dôvodu úmrtia jedného rodiča 
- študenti žijúci v náhradnej rodine z dôvodu úmrtia oboch rodičov
- študenti z viacpočetných sociálne slabých rodín
- študenti, ktorých jeden alebo obaja rodičia sú dlhodobo nezamestnaní
- študenti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi
- študenti v krízových životných situáciách
 Kontakt Mgr. Veronika Štefániková, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel: 0372300200, fax: 037/7721661

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200