Žiacka školská rada

 

Michaela Žebyová

III. A

predsedníčka

Viktória Olšanská

sexta A

podpredsedníčka

Samuel Olach

II. A

podpredseda

Gabriela Teleki

kvinta A

 

Michaela Lauková  

septima A 

Lea Jašíčková

I. A

 

Jasmína Grežová

I. B

Martin Hronec

I. C

 

Karolína Cocherová

II. B

Marek Lehocký

III. B

 

Patrik Bezák

III. C

Michal Húska

IV. A

 

Peter Zaujec

IV. B

Liliana Stesňáková

IV. C

 

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200