Triedy
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku
1 príma A
2 sekunda A
3 tercia A
4 kvarta
5 kvinta A
6 sexta A
7 septima A
8 I. A
9 I. B
10 I. C
11 II. A
12 II. B
13 III. A
14 III. B
15 III. C
16 IV. A
17 IV. B
18 IV. C

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200