Sekunda A

 

triedna profesorka: Mgr. Oľga Kotorová

sekundam
 

 

Sarah Ardonová
Margarita Avdeyeva
Maximillian Robert Bodo
Zoe Františka Čaja
Ema Doršicová
Hana Filová
Terézia Gavorová
Lucia Gráčiková
Samuel Hlavatý
Martin Janček
Karolína Jarábková
Samuel Javorský
Terézia Krajčovičová
Ema Krnáčová
Jazmína Kutaková
Gabriel Mačkay
Veronika Matejová
Zuzana Rákayová
Timon Rychtárik
Dominik Šedík
Kristína Široká
Samuel Šmátrala
Tomáš Toman
Ivan Vrábeľ
Andrej Výboch
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200