Kvatra A

 

Triedna profesorka: RNDr. Monika Gregušová

 kvartam

 

Andrej Babocký
Ivan Bíro
Tereza Brázdilová
Sofia Čelešová
Matej Filo
Pavol Galuščák
Patrik Halvoň
Monika Horková
Niki Viktória Iliopoulos
Matúš Jahn
Jakub Jando
Sofia Kondéová
Filip Kozík
Markéta Mezeiová
Samuel Mojto
Patrik Siegl
Simona Skaličanová
Vladimír Svoboda
Marcel Szabó
Branko Švec
Nela Tomášiková
Simon Turba
Juraj Václav
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200