III. A

 

Triedny profesor: PaedDr. Michal Hudec, PhD.

 IIIAm

 

Andrea Antlová
Juraj Bakita
Matej Burda
Laura Csámpaiová
Ján Držík
Martin Dukát
Zuzana Ďurfinová
Alex Gála
Kristián Hasara
Kristína Jenisová
Dušan Klenko
Jennifer Križanová
Slávka Maceková
Alexandra Mentová
Hana Mišiaková
Samuel Olach
Melisa Remenáriková
Radoslava Rondová
Daniel Skladaný
Michaela Škvareková
Zuzana Šmidová
Marek Tomek
Adriana Tordová
Viktória Tóthová
Peter Vaško
Tomáš Vencelík
Benjamín Vondena
Peter Zabák
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200